Att tänka på...

....Hunden skall vara väl rastad.

 

....Om möjligt försök att reda ut tovor då detta tar extra tid för mig och i slutändan blir mer kostsamt för dig. Är hunden mycket tovig brukar det bästa vara att klippa/raka ner hunden då det kan vara ganska plågsamt för hunden att få dessa utredda.

 

....Objudna medpassagerare såsom löss och loppor är inte välkomna. Kolla gärna igenom hunden innan du kommer så slipper ni vända och åka hem! Det är både kostsamt och tidskrävande att sanera lokalen.

Skulle jag upptäcka det vid påbörjat arbete måste jag tyvärr ta ut en avgift (600kr)för sanering samt ev. avbokningar av kunder då jag ej kan ta in en ny hund innan lokalen är sanerad.